INDSIGT & OPTIMERING

BESKÆFTIGELSESINDSATS DER VIRKER!

    

Løsninger

Virtuel Træning®

Målgrupper

Alle borgere med risiko for et længerevarende sygdomsforløb, og hvor der er brug for en afklaring / opkvalificering af deres funktionsniveau.

Borgere med fysiske lidelser

Knogleskader
Kostrelaterede sygdomme
Skader på sener og led
Gigtsygdomme

Borgere med psykiske lidelser

Depression
Angst (især social angst)
Stress

Borgere med skjulte lidelser

Kroniske smerter
Funktionel lidelse / kronisk træthed

Profiling

Målgrupper

Alle borgere med risiko for et længerevarende sygdomsforløb, og hvor der er brug for en evidensbaseret individuel afklaring af den fremadrettede indsats. Der er her tale om borgere med fysiske lidelser, Borgere med psykiske lidelser og borgere med skjulte lidelser.

Den professionelle samtale

WDCare's profiling skal bruges som et socialfagligt redskab, der hurtigt og evidensbaseret giver borgeren og den professionelle mulighed for at tale om det centrale i den enkelte borgers situation.

Borgeren som herre i eget liv

Borgeren vil gennem WDCare's profiling få en større indsigt i egen situation og dermed selv kunne finde løsninger.

Analyse & Evaluering

Målgrupper

Alle indsatser, hvor der er tale om borgere som skal tilbage eller afklares i forhold til arbejdsmarkedet. Alle borgere med risiko for længerevarende marginalisering i forhold til arbejdsmarkedet. Der er her tale om borgere med fysiske lidelser, Borgere med psykiske lidelser og borgere med skjulte lidelser.

Analyse

WDCare udarbejder analyser på baggrund af et gennemprøvet strukturet analysedesign, som er målrettet anbefalinger til alle former for professionelle fx socialrådgivere, fysioterapeuter, ledere og politikkere.

Evaluering

WDCare er specialister i effektevalueringer ud fra et evalueringsdesign, hvor borgeren er centrum for den viden der skal arbejdes med. Det er et evalueringsdesign som er gennemprøvet med udgangspunkt i kvantitative og kvalitative data.

WDCare ApS

WDCare tilbyder indsigt og optimering igennem digitalisering

Indsigt og optimering igennem digitalisering

WDCare er en privat konsulentvirksomhed, som har specialiseret sig i træningsrelaterede opgaver i samarbejde med den offentlige sektor og med udgangspunkt i virtuel fysioterapeutisk træning.

Med en digitalisering indenfor beskæftigelsesindsatsen er det muligt at øge servicen og tilbyde privat fysioterapi på daglig basis uden at øge omkostningen. WDCare har siden 2011 med stor succes, hjulpet danske kommuner med at løfte borgeres funktionsniveau med velfærdsteknologi i borgerens eget hjem.

Velfærdsteknologi og træning er vores speciale!

WDCare kan tilbyde at modtage borgere på sygedagpenge, som normalt visiteres til fysioterapeutisk egentræning eller holdtræning. Formålet med at visitere disse borgere til Virtuel Træning® er hurtigere end sædvanligt at løfte borgernes fysiske funktionsniveau som middel til hurtig raskmelding og til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

WDCare´s virtuelle træningsforløb er evidensbaseret og veldokumenteret gennem flere år og har stor effekt i forhold til hurtig rehabilitering (op til 30%) – dvs. at sygedagpengeperioden kan forventes at blive forkortet væsentligt for mange borgeres vedkommende, samtidig modtager socialrådgiveren løbende fuld dokumentation på borgerens forløb og løbende resultater.

Kontakt

  •  Adm. Direktør
    Bent Würsching, cand.scient.soc.
    •   +45 27213544
    •   Torvegade 222, 6700 Esbjerg, Danmark

Samarbejdspartnere

WDCare samarbejder med Welfare Denmark ApS omkring levering af Virtuel Træning®, som i dag benyttes i 18 danske kommuner hvor den positive effekt er klinisk dokumenteret og effektevalueret.

Kontakt

Vi bestræber os på at svare på henvendelser indenfor 1 arbejdsdag